שער יזכור
נזכור
את חברינו, את הורינו ואת ילדינו

והנה הם מוצבים כולם לפנינו
על חמדת העלומים וזוהר הגבורה
פרפורי הנפש ורדופי גורל עיוור
לוחמי חירות ובוני חברה
ומעל לכל - אחים למפעל חיים שלא זכו, או זכו ולא מיצו.

נעלה את זכרם ונתייחד עם דמותם.חסר רכיב