קיבוץ חצור
קיבוץ חצור
חסר רכיב

מרפאה

01/02/2016
יום א:
אחות - 07:30-10:30, 16:00-19:00
רופא - 16:00-19:00 
מזכירה - 08:00-10:00
יום ב:
בדיקות דם - 07:30-08:00
מזכירה - 08:00-10:00
יום ג:
אחות - 07:30-12:30, 14:00-15:00
רופא - 09:00-12:30 
מזכירה - 08:00-10:00
יום ד:
בדיקות דם - 07:30-08:00
אחות - 08:30-15:00
רופא - 13:00-15:30
מזכירה - 08:00-10:00
יום ה:
אחות - 09:00-15:00
רופא - 13:00-15:00
מזכירה - 08:00-10:00
יום ו:
אחות - 09:00-11:00
חסר רכיב