קיבוץ חצור
קיבוץ חצור
חסר רכיב

בריכה - 3/6/2017 פתיחת הבריכה

04/02/2016

ביוני:

10:00-12:30 ולאחר מכן 18:00 – 14:00.  18:00-19:00 לשחיינים.

(שבתות: 10:00-18:00)

ביולי-אוגוסט:

10:00-12:30 ולאחר מכן 19:00 – 14:00.  19:00-20:00 לשחיינים.

(שבתות: 10:00-19:00)

 

בספטמבר:

10:00-12:30 ולאחר מכן 18:00 – 14:00.  18:00-19:00 לשחיינים.

(שבתות: 10:00-18:00)

חסר רכיב