קיבוץ חצור
קיבוץ חצור
חסר רכיב

כולבו

18/07/2016
ימים א' - ו' 
7:00-14:00

ימים א' - ה' 
16:00-19:00

שבת
10:00-12:00
חסר רכיב