קבצים

http://www.hatzor.org.il/media/sal/pages/384/f39_מסלול 12 קמ אופניים בוגרים.pdf