קבצים

http://www.hatzor.org.il/media/sal/pages/386/f39_מסלול 1 קמ ריצה ילדים.pdf