קבצים

http://www.hatzor.org.il/media/sal/pages/387/f39_מסלול 3 קמ ריצה בוגרים.pdf