קבצים

http://www.hatzor.org.il/media/sal/pages/388/f39_תוצאות אולימפיאדת הבריכה של חצור.pdf