קבצים

http://www.hatzor.org.il/media/sal/pages/390/f39_תוצאות ניווט לילה במסגרת שבוע הספורט והתזונה.pdf