חסר רכיב
שער יזכור
נזכור
את חברינו, את הורינו ואת ילדינו

והנה הם מוצבים כולם לפנינו
על חמדת העלומים וזוהר הגבורה
פרפורי הנפש ורדופי גורל עיוור
לוחמי חירות ובוני חברה
ומעל לכל - אחים למפעל חיים שלא זכו, או זכו ולא מיצו.

נעלה את זכרם ונתייחד עם דמותם.חסר רכיב