כחלר מישה 11 - 12
נולד בישראל 11 נפטר בבארי 12 פרטים נוספים מלידה עד שיבה גלרית תמונות
קורות חיים
קורות חיים