1937 תנשב דסונ     
1946 תנשב עקרקה לע הלע
  Solbar לעפמ 2 לעפמ 1 לעפמ רוכזי
1937 תנשב דסונ     
1946 תנשב עקרקה לע הלע
  Solbar לעפמ 2 לעפמ 1 לעפמ רוכזי
1937 תנשב דסונ     
1946 תנשב עקרקה לע הלע
  Solbar לעפמ 2 לעפמ 1 לעפמ רוכזי
1937 תנשב דסונ     
1946 תנשב עקרקה לע הלע
  Solbar לעפמ 2 לעפמ 1 לעפמ רוכזי
1937 תנשב דסונ     
1946 תנשב עקרקה לע הלע
  Solbar לעפמ 2 לעפמ 1 לעפמ רוכזי
1937 תנשב דסונ     
1946 תנשב עקרקה לע הלע
  Solbar לעפמ 2 לעפמ 1 לעפמ רוכזי
1937 תנשב דסונ     
1946 תנשב עקרקה לע הלע
  Solbar לעפמ 2 לעפמ 1 לעפמ רוכזי
1937 תנשב דסונ     
1946 תנשב עקרקה לע הלע
  Solbar לעפמ 2 לעפמ 1 לעפמ רוכזי