נוסד בשנת 1937
עלה על הקרקע בשנת 1946
 
יזכור מפעלים סדרן דף הבית  
נוסד בשנת 1937
עלה על הקרקע בשנת 1946
 
יזכור מפעלים סדרן דף הבית  
נוסד בשנת 1937
עלה על הקרקע בשנת 1946
 
יזכור מפעלים סדרן דף הבית  
נוסד בשנת 1937
עלה על הקרקע בשנת 1946
 
יזכור מפעלים סדרן דף הבית  


Solbar
אמן יציקות בלחץ גבוה
SafePlace

נוסד בשנת 1937
עלה על הקרקע בשנת 1946
 
יזכור מפעלים סדרן דף הבית  
נוסד בשנת 1937
עלה על הקרקע בשנת 1946
 
יזכור מפעלים סדרן דף הבית