הגלריה הלבנה

יריד אומני הגלריה הלבנה 2021

תערוכת המכירה מתנהלת בנוהל של קנה וקח, כל הקודם זוכה. במייל נשלחה תצוגה מוקדמת של העבודות, בעילום שם ומחיר, לעיון ובחירה. להבהרות, בקשות וניחושים אפשר לפנות לנורית, תמר ורינה. שעות פתיחה: ימי שישי 11:30-13:30 שבתות: 12:00-14:00 מועד סיום: 5.6

נורית מלמד