אמן

ראשיתו של המפעל היא המסגרייה, במחנה הקיבוץ ב’ראשון’, שהיתה מעין בית מלאכה בו הרכיבו ברזי פליז כשאת גופי הברזים רכשו מקבלן (יוצק) בפרדס כץ.  בעקבות מלחמת השחרור, הפצצת הקיבוץ ע”י הטור המצרי שנעצר באיסדוד (היום אשדוד) ובשל סיבות נוספות , המסגריה פעלה בראשון עד ראשית 1949 ורק אז הועברה לחצור. אפילו מכונת היציקה הראשונה שנרכשה […]